Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rotskärning

RotskärningIbland kan det inträffa att rör och ledningar angrips av rotsystem från växter och träd. Detta kan hända i parker, trädgårdar och liknande ytor. Detta kan leda till att rören och ledningarna blir skadade. Speciellt vanligt är det att det blir stopp i nedgrävda avloppsrör eller till och med att de spricker, vilket i sin tur ger upphov till översvämningar och olika typer av vatten- och avlopps-skador. Det är naturligtvis någonting som ingen vill drabbas av. Vi har alla sett ett bevis på hur starka växternas rötter kan vara när en blomma eller liten buske banar sin väg både genom asfalt och betong.

För att lösa dessa typer av problem används någonting som går under namnet rotskärning, vilket innebär att rören och ledningarna rensas med olika typer av verktyg som kan vara mekaniska, vattenburna eller bestående av tryckluft. När alla rötter har blivit skurna så utförs en spolning av hela rör- eller ledningssystemet som gör att detta blir rent igen och låter vattnet flöda som det ska. Att utföra en rotskärning är obligatoriskt när vatten- och avloppssystemen har blivit tilltäppta efter att rötterna har växt in i rörens och ledningarnas skarvar. Görs inte rotskärningen i tid så kan rören knäckas och brytas sönder på grund av den kraft rötterna har. Rotskärningen är dessutom miljövänlig och löser snabbt och effektivt problemet med rötternas framfart.

Rotskärning och ledningsrenovering kan bli kostsamt, vilket gör att det kan vara nödvändigt att låna pengar.