Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Högtrycksspolning

För att rengöra rör och ledningar är högtrycksspolning ett mycket snabbt och effektivt sätt att uppnå goda resultat. Detta föregås ibland av en rörinspektion. Det finns många firmor som ägnar sig åt denna typ av service, det finns de som använder sig av fasta aggregat i sina fordon men också portabla spolningsvagnar. Det är ett miljövänligt, snabbt och bra sätt att rengöra ett smutsigt rörsystem. Helt utan tillsats av några kemiska produkter – endast vanligt vatten används som med hjälp av ett högt tryck spolar rent i alla typer av system.

Tidigare brukade rensningar av avlopp utföras manuellt med hjälp av en flätad stålvajer, detta sätt har med tiden helt och hållet ersatts av högtrycksspolning. Detta utförs för övrigt alltid efter en rotskärning för att på detta sätt rengöra systemet helt från rester av rötter. Trycket för spolningen regleras i allmänhet mellan 0 och ända upp till runt 500 bar, detta helt och hållet beroende på tillståndet och storleken på de rör eller ledningar som ska rensas. Ofta måste en förkontroll genomföras innan själva arbetet med högtrycksspolningen kan påbörjas.

Det är alltså en mycket kraftig vattenstråle som används vid högtrycksspolning dock är det viktigt att dess kraft begränsas för att inte skada de rör och ledningar som har drabbats av stopp. Målet är att rensa dessa så att de håller en längre tid och inte behöver bli utbytta mot nya rör på grund av beläggningar, sprickor och dylikt. Högtrycksspolning är också ett bra sätt att underhålla de olika systemen och är inte bara en akut åtgärd när stopp och översvämningar uppstår. Om systemen underhålls och blir rengjorda med jämna mellanrum så är risken för problem mycket mindre och höga självrisker undviks att betalas ut till försäkringsbolagen. Det finns utrustning för olika högtryckspolningar, både privat och professionellt.