Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ledningsrenovering

Är det dags att ersätta gamla rör och ledningar? Många rör och ledningar tillverkade av till exempel cement, asbest, sten- eller gjut-gods är inte längre i enlighet med dagens regelverk. Vid ledningsrenovering används ofta speciella verktyg som eliminerar den gamla ledningen och sedan sätter in ett annat verktyg som håller kanalens struktur öppen. Slutligen sätts det nya röret in som är tillverkat av polyeten med hög tjocklek. Detta tillvägagångssätt brukar kallas rörspräckning, från engelskans ”pipe bursting”.

ledningsrenovering

En annan metod för att återställa och renovera skadade ledningar av medelstor diameter, till exempel avloppssystem, är genom att installera textilmantlar impregnerade med härdade plaster inuti det försämrade och skadade röret, så kallad ”relining”. Den kalibrerade textilmanteln förs in i kanalen för att återställa dess innerväggar på ett jämnt och enhetligt sätt. Efter denna fas sätts en varm vätska in som polymeriserar mantelns resin. När manteln sedan stelnar så skapar den ett nytt rör, liknande ett gips, med mycket bättre mekaniska egenskaper.

Det kan ibland tyvärr inträffa att, vid den tidpunkt då en rivning och en utgrävning av ett dike för renovering av avloppsröret görs, matarröret bryts sönder på ett flertal olika ställen. I dessa fall blir det nödvändigt att fullständigt ersätta röret. Äldre ledningar och rör har ofta otillräcklig kapacitet, eller har drabbats av olika typer av tätningsproblem genom öppna fogar, sprickor, brott och dylikt. Dessa kan ge upphov till markförorening genom läckande avloppsvatten. Gamla avloppssystem lider av liknande problem, närmare bestämt felaktiga diameter och läckage i dess skarvar. Vissa äldre rör är fortfarande gjorda av kakel och har endast 25 cm i diameter.