Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avfallshantering och dess betydelse

Avfallshantering är något som får allt större betydelse i samhället och som det läggs allt mer fokus på. Detta beror bland annat på att folk generellt sett verkar bli allt mer miljömedvetna, vilket också gör dem allt mer medvetna om vad deras eget handlande kan ha för negativa effekter på miljön.

En bra avfallshantering bidrar till minskad miljöpåverkan och ett effektivt utnyttjande av resurser.

Avfallshantering handlar närmare bestämt om hur man hanterar avfall från både industrier och hushåll, och ser till så att dessa återvinns eller förbränns på ett sådant sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön. Det är därför viktigt att man skiljer olika typer av avfall från varandra, något som blir allt vanligare runt om i världen. Detta är viktigt just för att de olika avfallstyperna sedan ska kunna återvinnas eller förbrännas på rätt sätt. Detta hjälper i sin tur sedan alltså till att skydda miljön och naturen, och begränsar den skadeinverkan detta kan ha på dessa.

I Sverige och resten och Norden sker detta oftast via att hushåll och industrier slänger sina sopor i sopsäckar som när de blir fulla sedan placeras i soptunnor eller avfallscontainrar. Innehållet i dessa hämtas sedan upp av en sopbil som tar avfallet med sig och tar det till en soptipp. Här behandlas avfallet sedan på olika sätt beroende på vilken typ av avfall det handlar om. Avfall bestående av papper blöts till exempel ner, för att sedan siktas och torkas till nytt sådant. Avfall av plast återvinner man, hushållssopor och liknande förbränns i en stor ugn där det förvandlas till fjärrvärme, glaset smälts ner och omvandlas sedan till nytt, medan trädgårdsavfall komposteras och görs om till matjord.

Detta är alltså så det ska gå till för att man ska få en så miljö- och naturvänlig avfallshantering som möjligt. När det gäller detta har vi i Norden faktiskt all anledning att vara stolta över oss själva, för vi är faktiskt ett föredöme när det kommer till avfallshantering.